ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ - JohnDCarnessiotis