ΓΑΜΠΡΟΣ ΑΠ' ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, ΝΥΦΗ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - JohnDCarnessiotis