"ΑΚΟΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ" - The making of a DTAEYS Video Clip - JohnDCarnessiotis